Verbinden en activeren

Buurtplatformen zijn een Amsterdamse naam voor een groep initiatiefnemers die niet alleen met eigen kracht in positie komen maar ook door een actieve ondersteuning vanuit de gemeente. Daarmee overwint de gemeente Amsterdam de weerstand die zij zelf heeft tegenover initiatieven. Ondanks alle bedenkingen weet Amsterdam dat ook zij goud in handen heeft met zoveel betrokken en bevlogen bewoners.

Buurtplatform Schinkelkwartier is een van de nu ca. 10 buurtplatformen in Amsterdam die in een proef meedraait. Onderwerp van buurtplatform Schinkelkwartier: houd deze buurten in Amsterdam Zuid en Amsterdam Nieuw-West leefbaar en groen, ook tijdens en na de omvangrijke woningbouwopgave. Het buurtplatform bestaat uit een grote groep actieve netwerken in de buurt op de thema’s groen en leefbaar:

Huis te Vraag, Kaskantine, Hof van Acta, buurtcomité Spijtellaantje, Vereniging Woonboten Zuid, Bewonersvereniging Schinkelkwartier, Beter een Goede Buurt, Vereniging het Spijteltuintje, GroenGroep Nieuw Sloten en The Green Tribe. Aan onderstaande bijeenkomst deed ook Bewonersvereniging Park Haagseweg mee.

Op 10 december 2022 was een informele ontmoeting voor mensen waarbij verbinding onderling en rondom de ontwikkeling van woningbouw, infra en groen in de buurten. Bewoners willen – 3 jaar nadat de gemeente het projectplan openbaarde – begrijpen wat de gemeente voor plannen heeft en hoe ze ook een nieuwe buurt weer gezellig, betrokken en groen kunnen maken. Juist de ruimte voor leefbaarheid en groen hebben de belangstelling van de kleine 40 aanwezigen. Veel technische vragen konden worden beantwoord door de aanwezige stedenbouwkundige van het project. Een medewerker van het gebiedsteam in Amsterdam was aanwezig om te bekijken hoe de organisatie van het buurtplatform functioneert.

Uit de bijeenkomst konden we een paar heugelijke resultaten ophalen. Er is, ten eerste, ruimte om meer groen te laten bestaan en juist aandacht voor de leefkwaliteit te hebben in het overwegen van het ontwerp. Ten tweede zijn leden van de organisaties gemotiveerd om zich te verdiepen en constructief bij te dragen aan dit plan.

Volgende meetup: zaterdag 4 februari van 14:00-16:00. Inclusief lekkere pizza en een drankje.

Buurtplatform Schinkelkwartier en het projectteam ontwikkeling Schinkelkwartier overleggen binnenkort hoe het buurtplatform een sterkere positie kan krijgen in het ontwerpen van het gebied. We zetten in op groen en leefbaarheid, gebruikmakend van de warme interesse en lokale kennis die ook weer op de bijeenkomst werd gedeeld door bewoners.

We verwachten een intensief participatietraject waarin bewoners thema’s benoemen, voorbereiden en in samenwerking met het projectteam van de gemeente gelijkwaardig ontwikkelen. Tegelijkertijd zien we dat het projectteam Schinkelkwartier van de gemeente nog argwanend staat tegenover co-creatie met bewoners. Er valt nog veel te winnen de komende tijd!

Wil je bijdragen aan de voorbereiding van hoe thema’s als groen/milieu, infrastructuur, woningbouw, gemeenschapsontwikkeling en leefbaarheid er volgens wensen van bewoners uit gaat zien? Dat kan. Mensen zijn van harte welkom om (we weten nog niet precies wanneer maar we schatten eerste kwartaal van 2023) 4-5 keer bij elkaar te komen om met elkaar concrete onderwerpen beet te pakken en om te zetten in randvoorwaarden aan de ontwikkeling van de wijk. Meld het via schinkelkwartier@gmail.com en voel je vrij om ook andere mensen hiertoe uit te nodigen.

Dank aan alle deelnemers van het buurtplatform Schinkelkwartier en de deelname van welwillende gemeenteambtenaren aan deze samenwerking!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *