Right2Challenge!

Bewoners zijn overtuigd dat ze sommige zaken beter kunnen dan de gemeente. Groen, mobiliteit, leefbaarheid en ontwerp van woonblokken: we doen het beter!

Laat zien dat je de eigen buurtse aanpak steunt door de petities te ondertekenen en op 17 juli naar de bijeenkomst met de gemeente te komen.

Mobiliteit

Schinkelhaven in het huidige plan:

 • Is moeilijk en omslachtig te bereiken en te verlaten;
 • Zorgt voor verkeersopstopping bij toegang en op de Aalsmeerweg;
 • Zorgt voor onnodige en riskante verkeersbewegingen;
 • Is niet toekomstgericht en efficiënt.

Daarom willen bewoners en ondernemers:

 • Betere toegang en uitgang uit Schinkelhaven;
 • Een mobiliteitscentrum dat verkeer rationaliseert, electrificeert en opstopping voorkomt.

Toelichting met kaart

Groen

Het huidige plan Schinkelkwartier:

 • Kent geen bijzondere aandacht voor de natuur;
 • Vermindert groen in de buurt;
 • Voegt geen groen toe terwijl er wel duizenden mensen bijkomen die allemaal behoefte hebben aan rustig, mooi en gezond groen;
 • Maakt geen analyse van de risico’s en kansen van zorgvuldig beheer.

Daarom willen omwonenden:

 • Steun vanuit de gemeente om te experimenteren met zelfbeheer, ecologisch en recreatief groen toe te voegen in het gebied;
 • Dubbelbestemming van groen met andere functies in het gebied te stimuleren.

Voorbeeld van een groenplan

Leefbaarheid

Het plan Schinkelhaven:

 • Heeft geen plan voor leefbaarheid;
 • Zorgt mogelijk voor overlast onder bewoners, hittestress, onvoldoende groen en ontspanning;
 • Omwonenden noch de gemeente hebben inzicht in de toekomstige leefbaarheid;
 • Het Omgevingseffectrapport (OER) laat zien dat de omgeving verslechtert.

Daarom willen bewoners en ondernemers:

 1. Een website die de toestand van zoveel mogelijk aspecten van leefbaarheid laat zien, nu en na de ontwikkeling.
 2. Invloed op de afweging op basis van deze informatie over toevoegen groen, ruimte en andere maatregelen om leefbaarheid te beschermen.

Bebouwing

Bebouwing volgens hethuidige plan Schinkelkwartier in de omgeving van het Aalsmeerplein:

 • Zorgt voor de verdwijning van groen, en aantasting van cultuurhistorische waarde van het gebied;
 • Bouwt hoger dan de omgeving en hoger dan nodig;
 • Voegt extra wegen toe die niet noodzakelijk zijn maar wel veel ruimte opnemen.

Daarom willen omwonenden:

 • Een nieuw ontwerp maken met het projectteam van de gemeente;
 • Een voorbeeld ontwerpen voor hoe verdichting en leefbaarheid samen kunnen gaan.

Toelichting met presentatie

“Ik steun de buurt bij het recht om de gemeente uit te dagen”