Workshop stedenbouw

De hoogtekaart. L=lagen. +2 betekent dat er 2 lagen bovenop komen die iets teruggetrokken zijn zodat je ze vanaf de straat niet ziet en de gebouwen dus minder hoog lijken.

Het stedenbouwkundig plan ging veel over hoe je als ontwikkelaar kan zorgen dat je gebouwen renderen: daarvoor moeten ze hoog genoeg zijn en niet te veel inpandige parkeerruimte hebben zodat de vierkante meters met woonbestemming (liefst met een hoge, vrije sector bestemming) groot genoeg is om voor genoeg geld te verkopen of verhuren.

Een voorstel dat serieus wordt overwogen is dat de bouwhoogte van de bebouwing van maximaal 20m met 1 meter is verhoogd omdat wanneer je hout bouwt (in plaats van staal en beton) de vloeren dikker moeten worden.

Er is ruimte om de parkeernorm verder te verlagen zodat ontwikkelaars minder inpandige parkeerruimte hoeven te realiseren.

Niet overgenomen:

Er moet meer ruimte komen tussen de gebouwen zodat in verschillende locaties gebruiksruimte is. Bijvoorbeeld op de plek van de Spijteltuin en op de talud langs de Henk Sneevliet weg niet helemaal volbouwen maar open houden voor tuinieren, als trapveldje.

Afgewezen werd ook een mobiliteitshub om parkeerprobleem op te lossen en te zorgen dat vrachtverkeer niet het terrein op hoeft maar via de mobiliteitshub kan overslaan op kleinere electrische karretjes.

Afgewezen werd het voorstel om het grote pand van het NLR aan de Anthony Fokkerlaan te dwingen om hun activiteiten van zware industrie te staken en de ruimte die daardoor vrijkomt op een andere manier te gebruiken zodat er elders ruimte vrijgespeeld wordt.

Afgewezen werd het voorstel om geen Berlage-blokken te maken omdat deze het geluid in de binnentuin versterken en samenhangen met (geluids)overlast in plekken als IJburg.

Afgewezen werd het voorstel om het pand dat midden op de Spijteltuin gebouwd wordt, open te maken, te verlagen of geheel te verwijderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *