Neem deel aan gebiedsontwikkeling

Dit gebied wordt intensief ontwikkeld. Dat heeft grote gevolgen voor wonen, natuur, verkeer en bebouwde omgeving. Wij willen je graag uitnodigen om mee te denken over deze ontwikkelingen, een visie hierover te ontwikkelen waar onze belangen goed in terugkomen en deze door te spreken met het projectteam van de gemeente. Het betekent dat je de komende maanden tijd neemt om je belangen te benoemen in ca. vier voorbereidingsbijeenkomsten en ca. twee bijeenkomsten met de gemeente. Totale tijdsinvestering is dan ongeveer 5 – 10 uur, afhankelijk van je eigen inzet.

Thema’s waarover we het samen hebben zijn:

  • Groen, natuur, ecologie, flora en fauna, parken en ecologisch groen, groen verwerken in bouwen, kiezen we voor wegen of groen etc.
  • Leefbaarheid: wat voor type buurten komen er in Schinkelkwartier, druk of rustig, gericht op werken of wonen, welk type voorzieningen is nodig op termijn, parkeernormen
  • Stedenbouwkundig ontwerp: hoe mogen de gebouwen er uitzien, hoogbouw, laagbouw, met of zonder binnentuin met welke geluidsnormen (overlast), hoe zien (verkeers)pleinen eruit en waar liggen ze
  • Mobiliteit: hoe zien wegen er uit, hoe intensief gebruikt, met welke veronderstellingen over geluid en vervuiling en hoe verbinden wegen de stad

Wil je hier over meedenken? Meld je dan bij je bewonersvereniging, groenvereniging of meld je direct via de contactpagina of schinkelkwartier@gmail.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *